Op Adem Utrecht photo Stephanie Greene [unsplash]

De 4 talen van spiritualiteit

Hoe vaak neem je de tijd om tot rust te komen? Stil te staan of spiritueel te groeien? Bewust tijd nemen helpt om meer van de goddelijke rust te ervaren in je leven. De 4 talen van spiritualiteit helpen je daarbij. 

“Als ik mediteer, dan merk ik niks” of “ik zou zo graag eens iets van God willen ervaren”. Zomaar twee uitspraken van jonge mensen in mijn omgeving. De vraag die ik dan meestal stel is: Ken je de 4 talen van spiritualiteit? Bewust tijd nemen op elk van de 4 gebieden kan je helpen om meer rust, vrede en liefde te ervaren in je leven. 

4 Talen 

De 4 talen zijn verbonden met de 4 gebieden van ons mens-zijn. Vanuit de christelijke spiritualiteit leren we dat een mens bestaat uit een geest, lichaam, hart en ziel. Al deze gebieden van mens-zijn communiceren met elkaar, en met het goddelijke, zowel bewust als onbewust. Door deze gebieden leren we 4 talen van spiritualiteit, oftewel de 4 B’s. Verschillende manieren hoe we het goddelijke ontdekken en leren verstaan. De Spiritualiteit van Boven, Beneden, Binnen en Buiten. 

Spiritualiteit van Boven, Beneden, Binnen en Buiten. 

Een nieuwe taal leren

Als je ooit een nieuwe taal hebt moeten leren, weet je hoe moeilijk dit kan zijn. In het begin lijkt er geen touw aan vast te knopen. Vervolgens kun je wat woorden verstaan, begin je zinnen te begrijpen. Zo is het ook met de talen van de spiritualiteit. Het is een goddelijke oertaal die iedereen kan leren, ongeacht niveau, leeftijd, culturele achtergrond, etc. Hoe meer je de taal leert verstaan, des te duidelijker en krachtiger wordt de communicatie. Regelmatige oefening helpt je de talen beter te verstaan. God spreekt tot alle mensen, op verschillende manieren. 

Regelmatige oefening helpt je de talen beter te verstaan.

Spiritualiteit van Buiten

Dit is de taal van de geest. Met onze geest maken we contact met de buitenwereld. Alles wat we van buiten ervaren komt via onze zintuigen binnen. De geest geeft hier onmiddelijk betekenis aan, en het hart vervolgens waarde. Dit zie je terug in bijvoorbeeld relaties, maar ook in de manier waarop we prikkels binnen krijgen vanuit de muziek, kunst of de natuur. Deze spirituele taal geeft ons een schat aan waardevolle ervaringen, gedachten en een rijk gevoelsleven. Daar tegenover staat de omgang met deze zaken vanuit het ego. Het ego stelt hierbij hoge eisen aan onszelf. Het haalt de glans van het leven af. Door bijvoorbeeld altijd controle te willen hebben. Door continu vriendelijk te willen zijn. Dit kan op een positieve manier bijdragen aan je spirituele groei, maar het kan de lat ook te hoog leggen voor jezelf. Hierdoor voelen we ons tekort schieten en gaan we voorbij aan onze eigen grenzen en zwakheden. Terwijl juist in onze geestelijke zwakheden je vaak jezelf het best leert kennen. Een bekende monnik zei het zo: “wil je God kennen, leer dan eerst jezelf kennen.” 

Alles wat we van buiten ervaren komt via onze zintuigen binnen. De geest geeft hier vervolgens betekenis aan, en het hart waarde.

Spiritualiteit van Binnen

Dit is de taal van het hart. Net als je letterlijke hart wat verborgen ligt achter je ribben ter bescherming, zo ligt het spirituele hart ook meer verborgen. De plek van innerlijk overleg, waar de wil, je waarden, levenservaring en intuïtie leidend zijn. Dit is zogezegd ‘wie je bent als niemand kijkt’. Maar het hart kan ook verharden of donker worden. Als je geweld is aangedaan. Als je moet omgaan met lijden of gebrokenheid in je leven, groot of klein. Het hart is het waard om over te waken. Het is de bron van het leven. Mijn favoriete rebelse rabbi zei ooit: “Wil je innerlijke rust in je leven? Leer dan van Mij: Wees zachtmoedig en eenvoudig van hart.” Wees zachtmoedig voor jezelf en voor anderen. Het leven is schitterend in al zijn eenvoud. God laat zich vinden in het eenvoudige, maar waardevolle, diep in jou. 

Het hart is het waard om over te waken. Het is de bron van het leven.

4 spirituele talen

Spiritualiteit van Beneden

Dit is de taal van het lichaam. Door de drukke tijd waarin we leven ontdekken we opnieuw de taal van het lichaam. De drukte doet iets ín ons lichaam. En rust en ontspanning dus ook. Je lichaam kan liefdevol tot je communiceren dat je rustiger aan moet doen, door kleine pijntjes of vermoeidheid. Het lichaam kan ook schreeuwen en volledig op de rem trappen: je lichaam blokkeert letterlijk (burn-out). De drukte werkt zo hard in ons hoofd dat ons lichaam ermee ophoudt. Wat een duidelijke boodschap van je lichaam is: je hebt te lang niet naar mij geluisterd. Je bent over mijn grenzen heen gegaan. Luisteren naar je lichaam is ook een spirituele taal. Je lichaam is eerlijk. Een gezond lichaam is te vertrouwen. Het geeft in alle vrijheid jouw grenzen aan. Vanuit je beperkingen als mens met een lichaam ben je ontvankelijk voor iets dat groter is dan jezelf. Het maakt dat je in alle eenvoud en dankbaarheid ontvankelijk voor het goddelijke open kunt staan. 

Een gezond lichaam is te vertrouwen. Het geeft in alle vrijheid jouw grenzen aan.

Spiritualiteit van Boven 

Dit is de taal van de ziel. De spirituele taal die de mens als geheel aanspreekt. Het geïntegreerde geheel van lichaam, hart en geest, verbonden met de goddelijke ziel. Het is de binnenkamer in jezelf, de plek waar God in jou rust. En zich verweefd in je bestaan. Door toe te laten en bewust ruimte te geven om in je te laten groeien. Dit gaat niet vanzelf. Het menselijke ego wil zelf in controle zijn. Bovenaan staan. Maar het ego geeft geen rust. Het wil gezien worden, het is afhankelijk van anderen. Het geeft onrust. Het ego zorgt voor fragmentatie, verdeeldheid. Je weet wat het goede is om te doen, maar toch doe je iets anders. De ziel is de eenheid in de mens die op een goddelijke wijze tot leven is geblazen. Het zorgt ervoor dat je handelen, denken en voelen overeenkomstig met je innerlijke waarden een gezonde eenheid vormen. Dit geeft je een gezond leven in vrede.

Het is de binnenkamer in jezelf, de plek waar God in jou rust.

Wil je hulp bij het leren verstaan van de spirituele talen? Probeer thuis eens een meditatie van de Op Adem Podcast (klik hieronder). Of kom eens langs bij Op Adem in Utrecht. 

Tags: No tags

Comments are closed.